HP LaserJet 3055 All in One Printer - Hjälp om skrivardrivrutiner (Windows)

background image

Hjälp om skrivardrivrutiner (Windows)

Onlinehjälp för skrivardrivrutinen är inte detsamma som hjälpen för programmet. Onlinehjälpen för
skrivardrivrutinen innehåller förklaringar till knappar, kryssrutor och listrutor i skrivardrivrutinen. Det
innehåller också anvisningar för vanliga utskriftsuppgifter, t.ex. skriva ut dubbelsidigt, skriva ut flera sidor
på ett pappersark och skriva ut den första sidan eller försättsblad på annat papper.

Öppna onlinehjälpen för skrivardrivrutinen på följande sätt:

Klicka på Hjälp.

Tryck på

F1

på tangentbordet.

Klicka på en frågeteckenikon i det övre högra hörnet av skrivardrivrutinen.

Högerklicka på ett objekt i drivrutinen och klicka sedan på Förklaring.

16

Kapitel 2 Programvara

SVWW