HP LaserJet 3055 All in One Printer - Serverbaserad, AutoIP, och manuell TCP/IP-konfiguration

background image

Serverbaserad, AutoIP, och manuell TCP/IP-konfiguration

När allt-i-ett-enheten är i fabriksstandardläge och påslagen försöker den hämta TCP/IP-konfigurationen
med en serverbaserad metod, t.ex. BOOTP eller DHCP. Om den serverbaserade metoden misslyckas
konfigureras allt-i-ett-enheten med AutoIP-protokollet. Allt-i-ett-enheten kan också konfigureras
manuellt. Manuellt baserade verktyg är en webbläsare, allt-i-ett-enhetens kontrollpanel och
HP ToolboxFX. Konfigurationsvärden för TCP/IP som tilldelats manuellt behålls när allt-i-ett-enheten
slås på/stängs av. Allt-i-ett-enheten kan när som helst konfigureras om till att använda endast
serverbaserad (BOOTP och/eller DHCP), och/eller endast AutoIP eller manuell konfiguration av TCP/
IP-inställningarna.