HP LaserJet 3055 All in One Printer - IP-adress

background image

IP-adress

Alla värdar (arbetsstationer och nod) i ett IP-nätverk måste ha en unik IP-adress för varje
nätverksgränssnitt. Den här adressen är en programvaruadress som används för att identifiera både
nätverket och särskilda värdar som finns i nätverket. Alla IP-adresser kan delas upp i två separata delar:
nätverksdelen och värddelen. En värd kan fråga en server om en dynamisk IP-adress varje gång allt-i-
ett-enheten startas (t.ex. med DHCP och BOOTP).

OBS!

När du tilldelar IP-adresser bör du alltid rådfråga IP-adressadministratören. Om du anger

en felaktig adress kan utrustning i nätverket inaktiveras och kommunikationen störas.