HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skapa en LPR-port för en installerad allt-i-ett-enhet

background image

Skapa en LPR-port för en installerad allt-i-ett-enhet

1.

Klicka på Start, Skrivare och fax.

2.

Högerklicka på symbolen Skrivare och välj Egenskaper.

3.

Välj fliken Portar och Lägg till port.

4.

Välj LPR-port i dialogrutan Skrivarportar och klicka på Ny port.

5.

I fältet för Namn eller adress på värddatorn som tillhandahåller lpd anger du DNS-namnet eller
IP-adressen för allt-i-ett-enheten.

6.

I dialogrutan för namn på allt-i-ett-enheten eller utskriftskö på den servern skriver du (med
gemener) namnet på skrivarkön för allt-i-ett-enheten (t.ex.

raw

,

anything

osv.).

7.

Välj OK.

8.

Välj Stäng och OK så att dialogrutan Egenskaper stängs.

178

Kapitel 9 Nätverk

SVWW