HP LaserJet 3055 All in One Printer - Inställningar för länkhastighet och duplex

background image

Inställningar för länkhastighet och duplex

Ange länkhastighet och duplex

OBS!

Felaktiga ändringar av inställningarna för länkhastighet och duplex kan förhindra allt-i-

ett-enhetens kommunikation med andra nätverksenheter. I de flesta fall bör allt-i-ett-enheten
behållas i automatiskt läge. Ändringar kan orsaka att allt-i-ett-enhetens startas om. Ändringar
ska endast utföras när allt-i-ett-enheten är i viloläge.

1.

Tryck på

Meny

på kontrollpanelen.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Nätverkskonfig. och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Länkhastighet och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller knappen

>

för att välja en av följande inställningar.

Automatisk

10T Full

10T Halv:

100TX Full

100TX Halv

OBS!

Inställningen måste motsvara nätverkenheten som du ansluter till (nätverkshub,

switch, gateway, router och dator).

5.

Tryck på . Allt-i-ett-enheten startas om.

SVWW

Använda allt-i-ett-enhetens kontrollpanel

155