HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ändra antalet kopior

background image

Ändra antalet kopior

Du kan ändra det antal kopior som ska vara standard till ett tal mellan 1 och 99.

Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen (HP LaserJet 3050 allt-i-ett)

1.

Ange antalet kopior (mellan 1 och 99) för den aktuella kopieringen på allt-i-ett-enhetens
kontrollpanel.

2.

Tryck på

Starta kopiering

om du vill börja kopiera.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter det att kopieringen

är klar. Under tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra antalet kopior för den aktuella kopieringen (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 allt-i-ett)

1.

Tryck på

Antal kopior

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Ange antalet kopior (ett tal mellan 1 och 99) för den aktuella kopieringen.

3.

Tryck på

Starta kopiering

om du vill börja kopiera.

OBS!

Den ändrade kopieringskvaliteten finns kvar i två minuter efter det att kopieringen

är klar. Under tiden visas meddelandet Inställn.=Egen i kontrollpanelens teckenfönster.

Ändra antalet kopior som standard

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Kopieringsinst. och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Std.antal kopior och tryck sedan på .

4.

Ange det antal kopior som ska vara standard (ett tal mellan 1 och 99).

5.

Tryck på när du vill spara ditt val.

OBS!

Det förinställda antalet kopior är 1.

122

Kapitel 7 Kopiera

SVWW