HP LaserJet 3055 All in One Printer - Så här konfigurerar du en direktansluten delad allt-i-ett-enhet (klient-server-utskrift)

background image

Så här konfigurerar du en direktansluten delad allt-i-ett-enhet (klient-server-

utskrift)

I den här konfigurationen är allt-i-ett-enheten ansluten till en dator via en USB-kabel. Datorn är ansluten
till nätverket och enheten delas med andra datorer i nätverket.

1.

Sätt in cd:n som medföljde allt-i-ett-enheten i datorn. Om du redan har ställt in allt-i-ett-enheten
startar du installationsprogrammet genom att klicka på Installera programvara. Om
installationsprogrammet inte startas automatiskt går du till filen hpsetup.exe på cd:n och
dubbelklickar på filen.

2.

Klicka på Install HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett Software (Installera programvara för
HP LaserJet 3390/3392 allt-i-ett)
.

3.

Klicka på Nästa på skärmen Välkommen.

4.

Klicka på Ja på skärmen Uppdateringar och sök efter uppdateringar på webben.

5.

Välj installationsalternativ på skärmen Installationsalternativ för Windows 2000. Hewlett-Packard
rekommenderar att du gör en vanlig installation.

6.

Läs licensavtalet på skärmen Licens, ange att du accepterar villkoren och klicka sedan på Nästa.

7.

Ange om du vill använda utökade funktioner på skärmen HP:s utökade funktioner för Windows
2000 och klicka sedan på Nästa.

8.

Välj målmapp på skärmen Mapp och klicka sedan på Nästa.

9.

Starta installationen genom att klicka på Nästa på skärmen Starta installationen.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna klickar du på Bakåt i stället för Nästa. Då visas den

föregående skärmen där du kan ändra inställningarna.

10.

Markera Direkt till datorn på skärmen Anslutningstyp och klicka på Nästa.

11.

Anslut USB-kabeln.

12.

Slutför installationen.

13.

Klicka på Start i aktivitetsfältet i Windows, klicka på Inställningar och klicka sedan på Skrivare.

I Windows XP klickar du på Start, sedan på Kontrollpanelen och dubbelklickar därefter
Skrivare och fax.

14.

Högerklicka på allt-i-ett-enheten i dialogrutan och klicka på Dela ut.

15.

Markera Dela skrivaren, skriv eventuellt allt-i-ett-enhetens namn och klicka sedan på OK.

234

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW