HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vidarebefordra mottagna fax till annat faxnummer

background image

Vidarebefordra mottagna fax till annat faxnummer

Du kan ange att enheten ska vidarebefordra inkommande fax till ett annat faxnummer. När faxet kommer
lagras det i minnet. Allt-i-ett-enheten ringer sedan upp det faxnummer som du har angett och skickar
faxet. Om det inte går att vidarebefordra ett fax (t.ex. för att numret är upptaget) och
återuppringningsförsöken inte lyckas, skrivs faxet ut.

Om minnet i allt-i-ett-enheten blir fullt under tiden som ett fax tas emot avbryts mottagningen och endast
de delar av faxet som har lagrats i minnet vidarebefordras.

När allt-i-ett-enheten vidarebefordrar fax måste allt-i-ett-enheten (inte datorn) vara mottagare av faxen
och svarsläget måste vara inställt på Automatiskt (se

Ställa in svarsläge

).

Vidarebefordra fax

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Faxinställningar med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Inställn. faxmott. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj Vidarebef. fax med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

5.

Välj eller Av genom att trycka på

>

. Tryck sedan på .

6.

Om du ska vidarebefordra fax anger du mottagarens faxnummer med hjälp av sifferknapparna och
trycker sedan på så sparas ditt val.

206

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW