HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skriva ut fax en gång till

background image

Skriva ut fax en gång till

Om tonerkassetten är tom eller faxet skrivs ut på fel typ av papper första gången du skriver ut ett fax
kan du försöka att skriva ut det en gång till. Mängden tillgängligt minne avgör hur många fax som sparas
för att kunna skrivas ut en gång till. Det senast utskrivna faxet skrivs ut först och det äldsta faxet skrivs
ut sist.

De här faxen sparas kontinuerligt. Även om du skriver ut dem igen tas de inte bort ur minnet. Information
om hur du raderar fax från minnet finns i

Tömma sparade fax

.

Skriva ut ett fax en gång till

Använd följande metod för att skriva ut ett fax en gång till:

OBS!

Denna metod används inte om utebliven utskrift av fax beror på papperstrassel eller att

utskriftsmaterial saknas. I dessa situationer lagras faxen i minnet. När papperstrasslet är avhjälpt,
eller du har fyllt på papper, återupptas utskrivning av faxen automatiskt.

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Tryck på

>

. Faxfunktioner visas.

3.

Tryck på .

4.

Tryck på

<

eller

>

tills Skriv ut senaste visas.

5.

Tryck på . Det senast utskrivna faxet skrivs ut en gång till.

OBS!

Om du vill avbryta utskriften trycker du på

Avbryt

.

VIKTIGT

Om den här inställningen är inställd på Av kan inte felutskrivna eller bleka fax skrivas

ut igen.

Ändra inställningar för återutskrift av fax

Standardinställningen för återutskrift av fax är . Följ anvisningarna på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel
om du vill ändra den här inställningen:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Välj Faxinställningar med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

3.

Välj Inställn. faxmott. med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

4.

Välj Kopiera fax med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

5.

Välj eller Av med hjälp av

<

eller

>

och tryck sedan på .

204

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW