HP LaserJet 3055 All in One Printer - Använda installationsguiden

background image

Använda installationsguiden

Du måste utföra följande åtgärder innan du kan börja använda allt-i-ett-enhetens faxfunktioner:

Ange tid och datum

Ställa in faxhuvudet

OBS!

Om du tänker installera allt-i-ett-enhetens programvara på datorn kan du hoppa över

resten av anvisningarna i det här kapitlet. Med programvarans installationsprogram ställs faxen
in automatiskt om du inte använder Microsoft Windows® 95 eller Windows NT®. Anvisningar
finns i den elektroniska användarhandboken.

När du har slutfört programvaruinstallationen kan du börja skicka fax från datorn. Om du inte
slutförde faxinstallationsprocessen när du installerade programvaran kan du slutföra den när som
helst genom att använda faxinställningsguiden i allt-i-ett-enhetens programgrupp (klicka på
Start, Program, HP, namnet på allt-i-ett-enheten och HP Faxinställningsguiden).

I USA och många andra regioner/länder är det ett juridiskt krav att ange tid, datum och annan
information i faxrubriken.