HP LaserJet 3055 All in One Printer - Åtgärda papperstrassel i inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett)

background image

Åtgärda papperstrassel i inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett)

Gör så här för att åtgärda trassel i tonerkassetten:

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål, t.ex. pincett eller vass tång, för att åtgärda papperstrassel.

Skada som uppstår p.g.a. användning av vassa föremål täcks inte av garantin.

1.

Öppna fack 1 och dra ut material som fastnat i allt-i-ett-enheten.

2.

Om du inte ser något papper öppnar du tonerkassettluckan, tar bort tonerkassetten och vrider den
övre pappersledaren. Dra försiktigt upp papperet och ta bort det från enheten.

3.

Stäng fack 1.

250

Kapitel 11 Hur gör jag?

SVWW