HP LaserJet 3055 All in One Printer - HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP

background image

HP:s principer för produkter som inte är tillverkade av HP

Hewlett-Packard Company kan inte rekommendera att du använder produkter som inte kommer från
HP vare sig de är nya eller omarbetade. Eftersom de inte är HP-produkter har HP inget inflytande över
deras utförande eller kvalitet. Service och reparation som uppstår p.g.a. användning av produkter som
inte kommer från HP täcks inte av garantin.

När du sätter i en produkt i allt-i-ett-enheten meddelas du om den inte är en äkta HP-produkt. Om du
sätter i en äkta HP-produkt som har nått en låg nivå i en annan enhet från HP, identifierar allt-i-ett-
enheten produkten som en produkt som inte kommer från HP. Sätt helt enkelt i produkten i den
ursprungliga enheten för att aktivera HP-funktionerna på nytt.