HP LaserJet 3055 All in One Printer - Kontrollpanel

background image

Kontrollpanel

Använd följande bild när du vill hitta kontrollpanelens komponenter på allt-i-ett-enheten.

5

1

3

2

4

05

06

07

08

Shift

1

Faxkontroller Använd faxkontrollerna om du vill ändra på vanliga faxinställningar. Information om hur du använder
faxkontrollerna finns i

Faxa

.

2

Sifferknappar. Med sifferknapparna skriver du information i kontrollpanelens teckenfönster och anger telefonnummer
vid faxning. Information om hur du använder sifferknapptecken finns i

Faxa

.

3

Kontroller för menyer och för att avbryta. Med de här kontrollerna väljer du menyalternativ, kontrollerar allt-i-ett-
enhetens status och avbryter aktuell utskrift.

4

Kopieringskontroller. Med de här kontrollerna ändrar du vanliga standardinställningar och påbörjar kopiering.
Information om hur du kopierar finns i

Kopiera

.

5

Skanningskontroller. De här kontrollerna använder du till att skanna till ett e-postmeddelande eller en mapp. Information
om hur du skannar finns i

Skanna

.

12

Kapitel 1 Grundläggande information om allt-i-ett-enheten

SVWW

background image

2