HP LaserJet 3055 All in One Printer - Problem med häftningsenheten (HP LaserJet 3392 allt-i-ett)

background image

Problem med häftningsenheten (HP LaserJet 3392 allt-i-

ett)

Häftningsenheten har utformats så att material inte ska fastna. Se till att du häftar 20 eller färre ark
material (80 g/m

2

) åt gången om du vill minska risken för att materialet fastnar i häftningsenheten.

Häftningsenheten häftar inte sidor.

Orsak

Åtgärd

Häftningsenhetens lucka är inte riktigt stängd.

Se till att luckan är helt stängd.

Material har fastnat i häftningsenheten.

Ta bort material som fastnat. Mer information om hur du tar
bort material som fastnat i häftningsenheten finns i

Rensa

material som fastnat i häftningsenheten

.

354

Kapitel 13 Felsökning

SVWW