HP LaserJet 3055 All in One Printer - Inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett)

background image

Inmatningsfack (HP LaserJet 3050/3052/3055 allt-i-ett)

Gör så här för att åtgärda trassel i tonerkassetten:

VIKTIGT

Använd inte vassa föremål, t.ex. pincett eller vass tång, för att åtgärda papperstrassel.

Skada som uppstår p.g.a. användning av vassa föremål täcks inte av garantin.

När du tar bort material som fastnat drar du det rakt ut från allt-i-ett-enheten. Om du drar ut
materialet snett kan det skada allt-i-ett-enheten.

1.

Öppna fack 1 och dra ut material som fastnat i allt-i-ett-enheten.

2.

Om du inte ser något papper öppnar du tonerkassettluckan, tar bort tonerkassetten och vrider den
övre pappersledaren. Dra försiktigt upp papperet och ta bort det från enheten.

3.

Stäng fack 1.

SVWW

Åtgärda papper som fastnat

307