HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ändra ringsignalsmönster (särskild ringsignal)

background image

Ändra ringsignalsmönster (särskild ringsignal)

Ringsignalsmönster eller tjänst med olika ringsignaler är tillgängligt hos vissa teleoperatörer. På så sätt
kan du ha flera telefonnummer på samma linje. Varje telefonnummer har ett unikt ringsignalsmönster,
vilket gör att du kan svara på vanliga telefonsamtal och låta allt-i-ett-enheten svara på faxsamtal.

Om du abonnerar på en tjänst med ringsignalsmönster hos en teleoperatör måste du ställa in allt-i-ett-
enheten så att den svarar på rätt signal. Alla regioner/länder har inte funktioner för unika
ringsignalsmönster. Kontakta din teleoperatör om du vill ta reda på om tjänsten är tillgänglig i ditt land/
region.

OBS!

Om du inte har tillgång till en sådan tjänst och du ändrar den här inställningen från Alla

signaler till någon annan inställning som inte är standard kan allt-i-ett-enheten inte ta emot några
fax.

Inställningarna är som följer:

Alla signaler: Allt-i-ett-enheten besvarar alla samtal på telefonlinjen.

Enkel: Allt-i-ett-enheten besvarar alla samtal som har en enkel ringsignal.

Dubbel: Allt-i-ett-enheten besvarar alla samtal som har en dubbel ringsignal.

Trippel: Allt-i-ett-enheten besvarar alla samtal som har en tredubbel ringsignal.

Dubbel & trippel: Allt-i-ett-enheten besvarar alla samtal som har en dubbel eller tredubbel
ringsignal.

Ändra ringsignalmönster

Så här ändrar du ringsignalmönster:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Inställn. faxmott. och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Typ av svarssignal och tryck sedan på .

5.

Använd

<

eller

>

för att välja det ringsignalsmönster som du vill använda och tryck sedan på .

6.

När installationen av produkten är klar bör du be du någon att skicka ett fax till dig, så att du kan
se att ringsignalstjänsten fungerar ordentligt.

102

Kapitel 6 Faxa

SVWW