HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ställa in antalet ringsignaler före svar

background image

Ställa in antalet ringsignaler före svar

Så här ställer du in eller ändrar antalet ringsignaler före svar:

1.

Tryck på

Meny

på allt-i-ett-enhetens kontrollpanel.

2.

Använd

<

eller

>

för att välja Faxinställningar och tryck sedan på .

3.

Använd

<

eller

>

för att välja Inställn. faxmott. och tryck sedan på .

4.

Använd

<

eller

>

för att välja Rings. innan svar och tryck sedan på .

5.

Använd sifferknapparna om du vill ange antalet ringsignaler före svar. Tryck sedan på .

SVWW

Andra sätt att konfigurera dina fax

103