HP LaserJet 3055 All in One Printer - Telekomdeklarationer i Nya Zeeland

background image

Telekomdeklarationer i Nya Zeeland

Att tillstånd (Telepermit) ges för en terminalutrustningsenhet innebär endast att telekombolaget
fastställer att enheten uppfyller mimimikraven för anslutning till deras nät. Tillståndet utgör inget
godkännande av och ingen form av garanti för produkten från telekombolagets sida. Framför allt utgör
tillståndet ingen försäkran om att enheten i alla avseenden fungerar tillsammans med andra Telepermit-
försedda enheter, och anger inte heller att någon produkt är kompatibel med alla telekombolagets
nättjänster.

Utrustningen kanske inte sörjer för en effektiv vidarekoppling av ett samtal till en annan enhet som är
ansluten på samma linje.

Utrustningen får inte ställas in för automatisk uppringning av telekombolagets larmtjänstnummer “111”.

Produkten har inte testats för kompatabilitet med FaxAbility-tjänsten för Nya Zeeland.

SVWW

EU:s deklaration om telekomanvändning

389