HP LaserJet 3055 All in One Printer - Dziennik wysłanych faksów

background image

Dziennik wysłanych faksów

W dzienniku wysłanych faksów w programie HP ToolboxFX są wymienione wszystkie wysłane ostatnio
faksy i informacje o nich, w tym data i godzina wysłania, numer zadania, numer faksu, liczba stron i
wyniki.

W przypadku wysłania faksu z komputera podłączonego do urządzenia wielofunkcyjnego, faks zawiera
łącze Wyświetl. Kliknięcie tego łącza spowoduje otwarcie nowej strony zawierającej informacje o faksie.

Kliknięcie nagłówka dowolnej kolumny w dzienniku wysłanych faksów umożliwia ponowne sortowanie
informacji znajdujących się w kolumnie w porządku rosnącym lub malejącym.

Kolumna Wyniki zawiera informacje o stanie faksów. Jeżeli próba faksowania była nieudana, w kolumnie
tej znajdą się informacje wyjaśniające, dlaczego faks nie został wysłany.

Uwaga

Aby zmiany zostały wprowadzone, należy kliknąć przycisk Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji na temat faksowania, zobacz sekcję

Faks

.