HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skanowanie strona po stronie

background image

Skanowanie strona po stronie

Uwaga

W celu uzyskania najlepszych wyników załaduj dokumenty do automatycznego

podajnika dokumentów (ADF), a nie do skanera płaskiego (w urządzeniu HP LaserJet
3052/3055/3390/3392 all-in-one).

1.

Załaduj oryginały do podajnika wejściowego ADF stroną skanowaną do góry. Dopasuj położenie
prowadnic materiałów w taki sposób, aby oryginały nie przemieszczały się.

2.

Jeśli urządzenie wielofunkcyjne jest podłączone bezpośrednio do komputera, po umieszczeniu
dokumentu w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) zostanie otwarty program
HP Director. Jeżeli program HP Director nie otworzy się automatycznie, kliknij ikonę HP Director
w programie Dock.

3.

Aby otworzyć okno dialogowe HP LaserJet Scan, kliknij przycisk Scan (Skanuj) w programie
HP Director.

4.

Określ rodzaj obrazu.

5.

Kliknij przycisk Scan First (Skanuj pierwszą).

6.

Po zakończeniu procesu skanowania wybierz przycisk Scan Next (Skanuj następną).

7.

Powtórz czynność opisaną w punkcie 6 dla każdej strony skanowanego dokumentu.

8.

Po zeskanowaniu wszystkich stron kliknij przycisk Send (Wyślij).

lub

Kliknij ikonę Save As (Zapisz jako), aby zapisać strony w pliku.