HP LaserJet 3055 All in One Printer - Skanowanie do pliku

background image

Skanowanie do pliku

Aby skanować do pliku przy użyciu przycisku

Skanuj do

na panelu sterowania urządzenia

wielofunkcyjnego, należy wykonać poniższe instrukcje.

Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji w systemie Windows, przed skanowaniem do pliku należy

zaprogramować miejsce docelowe plików w ustawieniach skanowania. Zobacz sekcję

Programowanie przycisku Skanuj do urządzenia wielofunkcyjnego

.

1.

Załaduj oryginały do automatycznego podajnika dokumentów (ADF) i dopasuj położenie
prowadnic. Dokument powinien być skierowany stroną skanowaną do góry i początkiem
dokumentu do przodu.

lub

Podnieś pokrywę skanera płaskiego i ułóż oryginał stroną skanowaną do dołu, tak aby lewy górny
róg dokumentu znalazł się w prawym dolnym rogu szyby skanera. Delikatnie opuść pokrywę.

2.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Skanuj do

.

3.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz miejsce docelowe plików.

4.

Naciśnij przycisk

Rozpocznij skanowanie

lub , aby skanować dokument do pliku.