HP LaserJet 3055 All in One Printer - Aby usunąć kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego dostępu

background image

Aby usunąć kody szybkiego wybierania oraz klawisze szybkiego

dostępu

1.

Na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego naciśnij przycisk

Menu

.

2.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Ustawienia faksu, a następnie naciśnij przycisk .

3.

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Książka telefoniczna.

4.

Naciśnij przycisk , aby wybrać opcję Ustawienia indywidualne.

5.

Za pomocą przycisków

<

i

>

wybierz opcję Usuń, a następnie naciśnij przycisk .

6.

Za pomocą przycisków alfanumerycznych wprowadź numer kodu szybkiego wybierania do
usunięcia, po czym naciśnij przycisk .

7.

Naciśnij przycisk , aby potwierdzić usunięcie.