HP LaserJet 3055 All in One Printer - Een extra toestel beschikbaar maken om faxen te ontvangen

background image

Een extra toestel beschikbaar maken om faxen te ontvangen

Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunt u de inkomende fax ontvangen op de all-in-one door
achtereenvolgens op 1-2-3 te drukken (alleen bij kiezen via tonen). De standaardinstelling is Aan.
Schakel deze instelling alleen uit als u gebruikmaakt van pulskiezen of als uw telefoonmaatschappij
deze service ook biedt. De service van de telefoonmaatschappij functioneert niet als deze conflicten
oplevert met de all-in-one.

Een extra toestel beschikbaar maken om faxen te ontvangen

1.

Druk op

Menu

op het bedieningspaneel van de all-in-one.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Faxinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Ontv. instell. te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om Doorschakeltelefoon te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om Aan of Uit te selecteren en druk op om uw keuze op te slaan.

106

Hoofdstuk 6 Faxen

NLWW