HP LaserJet 3055 All in One Printer - Zo wijzigt u het standaardpapierformaat

background image

Zo wijzigt u het standaardpapierformaat

1.

Druk op

Menu

.

2.

Gebruik de knop

<

of

>

om Systeeminstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

3.

Gebruik de knop

<

of

>

om Papierinstellingen te selecteren en druk vervolgens op .

4.

Gebruik de knop

<

of

>

om St.papierformaat te selecteren en druk vervolgens op .

5.

Gebruik de knop

<

of

>

om het formaat te selecteren.

6.

Druk op om uw selectie op te slaan.

42

Hoofdstuk 4 De all-in-one gebruiken

NLWW