HP LaserJet 3055 All in One Printer - Másolás különböző típusú és méretű hordozóra

background image

Másolás különböző típusú és méretű hordozóra

A többfunkciós készülék alapértelmezetten Letter vagy A4-es méretű papírra másol, attól függően, hogy
melyik országban/térségben vásárolta meg azt. A másolat hordozójának méretet és típusát mind az
aktuális másolási feladathoz, mind az összes másolási feladathoz megadhatja.

Hordozóméret beállítása

Letter

Legal

A4

Hordozótípus beállítása

Sima

Előnyomtatott

Fejléces

Fólia

Előre kilyukasztott

Címkék

Bankpostapapír

Újrafelhasznált

Szín

Könnyű

Vastag

Kártyaköteg

Boríték

Pausz

Durva papír

A hordozóméret és -típus módosítása az aktuális feladathoz (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392

többfunkciós készülék)

Megjegyzés

A HP LaserJet 3050 többfunkciós készülék esetén a hordozóméret és -típus

módosításához változtassa meg a hordozóméret és -típus alapértelmezett beállításait.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Papír

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza ki a hordozóméretet, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza ki a hordozótípust, majd nyomja meg a gombot.

4.

Nyomja meg a

Másolás indítása

gombot.

240

11. fejezet Hogyan lehet?

HUWW

background image

Az alapértelmezett hordozóméret beállításának módosítása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Papírbeállítás parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Alapért. papírm. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza ki a hordozóméretet, majd nyomja meg a gombot.

5.

A gombbal mentheti a beállított értéket.

Az alapértelmezett hordozótípus beállításának módosítása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Papírbeállítás parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Alapért. papírtípus parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza ki a hordozótípust, majd nyomja meg a gombot.

5.

A gombbal mentheti a beállított értéket.