HP LaserJet 3055 All in One Printer - Fax újranyomtatása

background image

Fax újranyomtatása

Ha a fax fogadásakor kifogyott a festék a festékkazettából, vagy a nyomtatás nem a megfelelő hordozóra
történt, megpróbálhatja újból kinyomtatni a faxot. A rendelkezésre álló memória méretétől függ, hogy
milyen mennyiségű fax tárolható az újranyomtatáshoz. Elsőként a legutóbb kapott fax nyomtatható ki,
utolsóként pedig a memóriában tárolt legrégebbi fax.

A faxok tárolása folyamatos. Az újranyomtatással a faxok nem törlődnek a memóriából. A memóriában
tárolt faxok törléséről lásd:

Faxok törlése a memóriából

.

Fax újranyomtatása

Az alább ismertetett módon nyomtathat ki újra egy faxot.

Megjegyzés

Nincs szükség erre az eljárásra, ha a fax nyomtatása azért nem sikerült, mert a

papír elakadt vagy kifogyott. Ilyen esetekben a fogadott fax a memóriába kerül, és amint az
elakadást elhárítja, vagy az adagolótálcát feltölti, a nyomtatás automatikusan folytatódik.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

Nyomja meg egyszer a

>

gombot. Megjelenik a Faxfunkciók menüpont.

3.

Nyomja meg a gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével keresse meg az Utolsó old. újra elemet.

5.

Nyomja meg a gombot. A többfunkciós készülék megkezdi az utoljára nyomtatott fax
újranyomtatását.

Megjegyzés

A nyomtatást bármikor megállíthatja a

Törlés

gomb megnyomásával.

VIGYÁZAT

A hibásan nyomtatott vagy fakó faxok nem nyomtathatók újra, ha ez a beállítás

Ki van kapcsolva.

A fax újranyomtatási beállításainak módosítása

A fax újranyomtatási beállításának alapértéke a Be. Ha ezt a beállítást a többfunkciós készülék
kezelőpaneljéről szeretné módosítani, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxfog. beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxok újranyomtatása parancsot, majd nyomja meg

a gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg a gombot.

214

11. fejezet Hogyan lehet?

HUWW