HP LaserJet 3055 All in One Printer - Számlázásikód-jelentés

background image

Számlázásikód-jelentés

A számlázási kód egy nyomtatott lista, amely az összes faxszámlázási kódot, valamint az egyes
kódokkal számlázott faxokat tartalmazza.

Megjegyzés

A jelentés nyomtatása után a készülék az összes számlázási adatot törli.

A számlázásikód-jelentés nyomtatása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Jelentések parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Számlázási jelentés parancsot, majd nyomja meg a

gombot. A többfunkciós készülék kilép a menüből, és kinyomtatja a jelentést.