HP LaserJet 3055 All in One Printer - Faxok küldése és fogadása számítógép használatával

background image

Faxok küldése és fogadása számítógép használatával

A fejezet a többfunkciós készülékhez kapott szoftverrel történő faxküldés alapvető tudnivalóit írja le. A
szoftver használatával kapcsolatos egyéb témaköröket a súgó tartalmazza, amely a szoftver Súgó
menüjéből érhető el.

Megjegyzés

A Windows 98 és a Windows Me nem támogatja a HP faxprogram és a

HP ToolboxFX használatát. A HP ToolboxFX Macintosh rendszeren nem működik.

Megjegyzés

Macintosh rendszeren nem lehet faxokat fogadni számítógép használatával.

Az alábbi követelmények teljesülése esetén a számítógépről is küldhet elektronikus
faxdokumentumokat:

A többfunkciós készülék közvetlenül vagy TCP/IP-hálózaton keresztül csatlakozik a
számítógéphez.

A többfunkciós készülékkel kapott szoftver telepítve van a számítógépre.

Microsoft Windows 2000 vagy XP, valamint Mac OS X V10.3 vagy X V10.4 operációs rendszert
használ.

Fax küldése a szoftverből (Windows 2000 vagy XP)

A faxküldési eljárás módja a műszaki feltételektől függ. Alább a legjellemzőbb lépéseket olvashatja.

1.

Válassza a Start menü Programok parancsát (Windows XP esetén a Minden program)
parancsát, majd a Hewlett-Packard parancsot.

2.

Kattintson a HP LaserJet többfunkciós készülék, majd a Faxküldés parancsra. Ekkor elindul a
faxprogram.

3.

Adja meg a címzett vagy a címzettek faxszámát.

4.

Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagoló (ADF) tálcájába.

5.

Csatoljon fedőlapot a dokumentumhoz. (Ez a lépés nem kötelező.)

6.

Kattintson a Küldés most gombra.

Megjegyzés

A HP ToolboxFX segítségével is küldhet faxot, ha a Faxfeladatok részben a

Faxküldés gombra kattint.

Fax küldése a szoftverből (Mac OS X V10.3)

1.

Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagoló (ADF) adagolótálcájára vagy a
síkágyas lapolvasóra.

2.

Nyissa meg HP Director alkalmazást, majd kattintson a Fax gombra. Ekkor elindul a faxprogram.

3.

A Nyomtatás párbeszédpanelen válassza ki a Fax parancsot.

4.

Adja meg a címzett vagy a címzettek faxszámát.

5.

Igény szerint fedőlapot is használhat.

6.

Válassza a Fax parancsot.

104

6. fejezet Fax

HUWW

background image

Fax küldése a szoftverből (Mac OS X V10.4)

Mac OS X V10.4 rendszer esetében két módon küldhet faxot a többfunkciós készülék szoftveréből.

A HP Director használatával történő faxküldéshez hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1.

Helyezze a dokumentumot az automatikus dokumentumadagoló (ADF) adagolótálcájára vagy a
síkágyas lapolvasóra.

2.

A Dokkban a HP Director ikonjára kattintva nyissa meg azt, majd kattintson a Fax gombra.
Megnyílik az Apple nyomtatási párbeszédpanel.

3.

A PDF legördülő listán válassza a Fax küldése PDF-ből lehetőséget.

4.

A Címzett mezőben adja meg a címzett vagy a címzettek faxszámát.

5.

A Modem lapon válassza ki a többfunkciós készüléket.

6.

Válassza a Fax parancsot.

A faxillesztő-programmal nyomtatva történő faxküldéshez hajtsa végre az alábbi lépéseket :

1.

Nyissa meg az elküldendő dokumentumot.

2.

Válassza a Fájl menü Nyomtatás parancsát.

3.

A PDF legördülő listán válassza a Fax küldése PDF-ből lehetőséget.

4.

A Címzett mezőben adja meg a címzett vagy a címzettek faxszámát.

5.

A Modem lapon válassza ki a többfunkciós készüléket.

6.

Válassza a Fax parancsot.

Fax küldése külső programból (például Microsoft Word szövegszerkesztőből, valamennyi

operációs rendszeren)

1.

Nyisson meg egy dokumentumot egy külső programban.

2.

Válassza a Fájl menü Nyomtatás parancsát.

3.

A nyomtatók legördülő listájáról válassza ki a fax nyomtatóillesztőjét. Ekkor elindul a faxprogram.

4.

Windows-felhasználók: Hajtsa végre a

Faxok küldése és fogadása számítógép használatával

Windows rendszerre vonatkozó részének 2–5. lépését.

VAGY

Mac-felhasználók: Hajtsa végre a

Faxok küldése és fogadása számítógép használatával

Mac

OS X V10.3-ra vagy OS X V10.4-re vonatkozó részének 2–6. lépését.

Faxok fogadása a számítógépen

Ahhoz, hogy a számítógépen fogadhasson faxokat, be kell kapcsolnia ezt a funkciót a szoftverben (lásd
a többfunkciós készülék szoftverének súgóját). A számítógépes faxfogadás csak egyetlen
számítógépen engedélyezhető. Ha valamilyen oknál fogva a számítógép nincs üzemben, a következő
eljárással a többfunkciós készülék kezelőpaneljén is kikapcsolhatja a számítógépes faxfogadást.

1.

Nyissa meg a HP ToolboxFX szoftvert.

2.

Válassza ki a HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 többfunkciós készüléket.

HUWW

Faxok küldése és fogadása számítógép használatával

105

background image

3.

Válassza a Fax elemet.

4.

Kattintson a Faxfeladatok elemre.

5.

A „Faxfogadási üzemmód” részen kattintson a Faxfogadás ezen a számítógépen beállításra.

Számítógépen fogadott fax megtekintése

1.

Nyissa meg a HP ToolboxFX szoftvert.

2.

Válassza ki a HP LaserJet 3050/3055/3390/3392 többfunkciós készüléket.

3.

Válassza a Fax elemet.

4.

Kattintson a Faxfogadási napló elemre.

5.

A „Faxkép” oszlopban kattintson a megtekinteni kívánt fax „Megtekintés” hivatkozására.

106

6. fejezet Fax

HUWW