HP LaserJet 3055 All in One Printer - Faxhívási jelentés nyomtatása

background image

Faxhívási jelentés nyomtatása

A faxhívási jelentés egy rövid jelentés, amely a legutolsó elküldött vagy fogadott fax állapotát
tartalmazza.

A faxhívási jelentés nyomtatása

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Jelentések parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxhívási jelentés parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A gomb megnyomásával válassza a Jelentés nyomtatása most parancsot. A többfunkciós
készülék kilép a menüből, és kinyomtatja a jelentést.

Megjegyzés

A faxhívási jelentés automatikus nyomtatásának beállítását lásd:

A faxhívási

jelentés nyomtatási gyakoriságának beállítása

.