HP LaserJet 3055 All in One Printer - A válasz mód beállítása

background image

A válasz mód beállítása

A többfunkciós készülék az igényeknek megfelelően Automatikus vagy Kézi válasz módra állítható. A
gyári alapértelmezett beállítás az Automatikus.

Automatikus: Ebben az üzemmódban a többfunkciós készülék a megadott számú csengetés után
vagy a faxhang észlelésekor fogadja a bejövő hívásokat. Útmutató a csengetések számának
megadásához:

A csengetésszám módosítása a hívások fogadásához

.

Kézi: Ebben az üzemmódban a többfunkciós készülék nem válaszol a hívásokra. A fax fogadását
Önnek kell kezdeményeznie a kezelőpanel

Fax indítása

gombjának megnyomásával, vagy a

vonalhoz csatlakoztatott telefon felvételével és az 1-2-3 tárcsázásával.

Megjegyzés

Bár a legtöbb felhasználó meghagyja az Automatikus hívásfogadási módot, az

a hívó, aki feltárcsázza a fax telefonszámát, a telefonban hallja a faxhangot, ha a hívásra nem
felelnek, illetve, ha a megadott számú csengésig nem teszi le a kagylót. Ha nem szeretné, hogy
a hívók a faxhangot hallják a telefonban, adja meg a Kézi beállítást. Ne feledje azonban, hogy
a Kézi mód használatakor a faxhívások fogadása nem történik meg automatikusan.

A hívásfogadási mód beállítása

A hívásfogadási mód beállításához vagy módosításához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

HUWW

Egyéb faxbeállítási módok

107

background image

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxfog. beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A gomb megnyomásával válassza a Válasz mód parancsot.

A kezelőpanel kijelzőjén megjelenik a beállított válasz mód.

108

6. fejezet Fax

HUWW