HP LaserJet 3055 All in One Printer - Az újratárcsázási beállítások módosítása

background image

Az újratárcsázási beállítások módosítása

Ha a többfunkciós készülék nem tudta elküldeni a faxot, mert a fogadó készülék nem válaszolt vagy
foglalt volt, akkor megkísérli újratárcsázni a számot attól függően, hogy milyen beállítások vannak
érvényben arra az esetre, ha a másik készülék foglalt, nem felel, vagy ha kommunikációs hiba történik.
Ezeket a beállításokat a következő eljárással kapcsolhatja be vagy ki:

Az újratárcsázási beállítás módosítása foglaltság esetére

Ha a funkció be van kapcsolva, a többfunkciós készülék automatikusan újratárcsázza a számot, ha azt
észleli, hogy a vonal foglalt. Az újratárcsázás gyári alapbeállítása foglaltság esetére a Be.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxküldés beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Újrahív, ha fog. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg a gombot.

Az újratárcsázási beállítás módosítása arra az esetre, ha az állomás nem felel

Ha a funkció be van kapcsolva, a többfunkciós készülék automatikusan újratárcsázza a számot, ha a
hívott készülék nem felel. Arra az esetre, ha a hívott készülék nem felel, az újratárcsázás gyári
alapbeállítása a Ki.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxküldés beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

4.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Újra, ha n. vál. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg a gombot.

Az újratárcsázási beállítás módosítása kommunikációs hiba esetére

Ha a funkció be van kapcsolva, bizonyos kommunikációs hibák észlelése esetén a többfunkciós
készülék automatikusan újratárcsázza a számot. Az újratárcsázás gyári alapbeállítása kommunikációs
hiba esetére a Be.

1.

A többfunkciós készülék kezelőpaneljén nyomja meg a

Menü

gombot.

2.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxbeállítás parancsot, majd nyomja meg a gombot.

3.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Faxküldés beáll. parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

78

6. fejezet Fax

HUWW

background image

4.

0A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza az Újrahívási hiba parancsot, majd nyomja meg a

gombot.

5.

A

<

vagy a

>

gomb segítségével válassza a Be vagy a Ki parancsot, majd nyomja meg a gombot.

HUWW

Alapvető faxszolgáltatások és feladatok

79