HP LaserJet 3055 All in One Printer - IC CS-03 követelmények

background image

IC CS-03 követelmények

Közlemény: Az Industry Canada címke jelzi a tanúsított eszközöket. Ez a tanúsítás azt bizonyítja, hogy
a készülék megfelel a terminálberendezések műszaki előírásait tartalmazó vonatkozó Terminal
Equipment Technical Requirement dokumentum(ok)ban leírt telekommunikációs hálózati védelmi,
működési és biztonsági előírásoknak. A hivatal nem garantálja, hogy a készülék a felhasználó igényei
szerint fog működni. A készülék üzembe helyezése előtt a felhasználónak meg kell győződnie arról,
hogy megengedett a készülék csatlakoztatása a helyi távközlési társaság szolgáltatásához. A
készüléket ezen felül elfogadható csatlakozási módszerrel kell üzembe helyezni. A felhasználónak
figyelembe kell vennie, hogy a fenti feltételeknek való megfelelőség sem tudja állandóan magas
színvonalon elérhetővé tenni a szolgáltatást. A tanúsított készülékek javítását csak a forgalmazó által
kijelölt képviselő bonyolíthatja le. A készülék bármely, felhasználó által elvégzett javítása vagy
módosítása, illetve a készülék hibás működése is ahhoz vezethet, hogy a távközlési vállalat felkéri a
felhasználót a készülék csatlakoztatásának megszüntetésére. A felhasználóknak saját védelmük
érdekében biztosítaniuk kell, hogy a tápellátás, a telefonvonalak, és (ha van ilyen) a belső fém
vízvezetékrendszer földelései össze legyenek kötve. Ez a védelem különösen vidéki lakókörnyezetben
lehet fontos.

VIGYÁZAT

A felhasználók ne próbálják maguk létrehozni ezeket az összekötéseket, hanem

vegyék fel a kapcsolatot a megfelelő elektromossági vizsgálóhatósággal vagy szakemberrel. Az
eszköz REN-száma (Ringer Equivalence Number – csöngési egyenérték) 0,7.

Közlemény: Az egyes terminálokhoz rendelt REN-szám (Ringer Equivalence Number – csöngési
egyenérték) megmutatja, hogy egy telefonvonalhoz legfeljebb hány terminál csatlakoztatható. Egy
vonalhoz bármilyen összetételben csatlakoztathat eszközöket, csak arra kell ügyelnie, hogy az összes
készülék REN-számainak összege nem haladhatja meg az ötöt (5,0). A telefonhálózatra közvetlenül
csatlakozó készülékek szabványos csatlakozótípusa CA11A.

410

D függelék Az előírásokra vonatkozó információ

HUWW

background image

Európai Uniós előírás a telekommunikációs eszközök

működtetéséhez

A termék csatlakoztatható az Európai Gazdasági Térség országainak/térségeinek analóg nyilvános
kapcsolt telefonhálózataihoz (PSTN). Megfelel az ET 1999/5/EC számú R&TTE irányelvének (II.
melléklet), és rendelkezik megfelelő CE-megfelelőségi jelzéssel. A megfelelőségről bővebben a gyártó
által kiadott Megfelelőségi nyilatkozatban olvashat, a kézikönyv egy másik fejezetében. Az egyes
országokban/térségekben használt telefonhálózatok közötti különbségek miatt azonban nem
garantálható a termék feltétlen sikeres működése minden PSTN végponton. A hálózati kompatibilitás
függ a PSTN-hez való csatlakozás módjától, amelynél a felhasználónak a megfelelő beállításokat kell
megadnia. Kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait. Ha hálózati kompatibilitási problémákat
tapasztal, vegye fel a kapcsolatot az eladóval vagy a Hewlett-Packard helyi vevőszolgálatával. A PSTN
végponthoz való csatlakozáshoz további előírásokat támaszthat a helyi telefonhálózat üzemeltetője is.

Új-zélandi telekommunikációs előírások

Bármely terminálberendezés Telepermit engedélyének kibocsátása csak azt jelzi, hogy a Telecom
elbírálása szerint a berendezés megfelel a hálózatához való csatlakoztatás alapszintű előírásainak.
Nem jelenti azt, hogy a Telecom ajánlaná a terméket, és semmiféle garanciát sem nyújt. Mindezen felül
azt sem garantálja, hogy a berendezés minden szempontból megfelelően fog együttműködni bármely
más Telepermit engedéllyel rendelkező, eltérő gyártójú vagy típusú berendezéssel, és azt sem jelenti,
hogy a termék kompatibilis a Telecom összes hálózati szolgáltatásával.

Előfordulhat, hogy a berendezés nem adja át sikeresen a hívást az ugyanahhoz a vonalhoz
csatlakoztatott másik eszköznek.

A berendezést tilos úgy beprogramozni, hogy automatikusan felhívja a Telecom „111”-es segélyhívó
szolgáltatását.

This product has not been tested to ensure compatability with the FaxAbility distinctive ring service for
New Zealand.

HUWW