HP LaserJet 3055 All in One Printer - Pohled zepředu

background image

Pohled zepředu

7

1

2

6

3

4

5

1

Zásobník 1

2

Prioritní vstupní zásobník

3

Výstupní přihrádka

4

Vstupní zásobník automatického podavače dokumentů

5

Výstupní přihrádka automatického podavače dokumentů

6

Ovládací panel

Poznámka

Zde je zobrazen ovládací panel zařízení HP LaserJet 3055 vše v jednom s ovládacími prvky faxu.

Ovládací panel zařízení HP LaserJet 3052 vše v jednom ovládací prvky faxu nemá.

7

Západka dvířek tiskové kazety