HP LaserJet 3055 All in One Printer - Ovládací panel

background image

Ovládací panel

2

3

5

4

1

1

Ovládací prvky faxu (pouze HP LaserJet 3055 vše v jednom, model HP LaserJet 3052 vše v jednom ovládací
prvky faxu nemá).
Ovládací prvky faxu se používají ke změně nejpoužívanějších nastavení faxu. Informace o použití
ovládacích prvků faxu naleznete v části

Fax

.

2

Alfanumerická tlačítka. Alfanumerická tlačítka se používají k zadávání dat na displeji ovládacího panelu zařízení a k
vytáčení telefonních čísel při faxování. Informace o používání znaků na alfanumerických tlačítkách naleznete v části

Fax

.

3

Ovládací prvky nabídek a rušení. Tyto ovládací prvky se používají pro výběr voleb v nabídkách, určení stavu zařízení
a zrušení aktuální úlohy.

4

Ovládací prvky kopírování. Tyto ovládací prvky se používají ke změně běžně používaných výchozích nastavení a k
zahájení kopírování. Pokyny ke kopírování naleznete v části

Kopírování

.

5

Ovládací prvky skeneru. Tyto ovládací prvky se používají pro skenování do elektronické pošty nebo do složky. Pokyny
ke skenování naleznete v části

Skenování

.

10

Kapitola 1 Základní informace o zařízení

CSWW