HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk na speciální média (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Tisk na speciální média (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

1.

Otevřete zadní výstupní dvířka.

2.

Před vložením média otevřete jednostránkový prioritní vstupní zásobník (zásobník 1) a upravte
vodítka média podle šířky média.

3.

Do jednostránkového prioritního vstupního zásobníku (zásobník 1) vložte jeden list média. Horní
okraj musí směřovat do zařízení a strana, na kterou se má tisknout (hrubá strana), musí být otočena
nahoru. List média bude částečně zaveden do zařízení a pak se zařízení pozastaví.

4.

U ovladačů v systému Windows klepněte na možnost Vlastnosti (nebo Předvolby tisku v
systémech Windows 2000 a XP). Další informace naleznete v části

Získání přístupu k ovladačům

tiskárny

.

V ovladačích pro systém Macintosh zvolte na kartě Papír a kvalita nebo Papír (v některých
ovladačích pro Macintosh je to karta Funkce tiskárny) správný typ média.

5.

Vytiskněte dokument. V průběhu tisku odebírejte média na zadní části zařízení, aby nedošlo k
jejich slepení. Vytištěné stránky položte na rovný povrch.

CSWW

Tisk na speciální média

61