HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk na speciální média (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

background image

Tisk na speciální média (HP LaserJet 3050/3052/3055 vše v jednom)

1.

Otevřete vstupní zásobník médií a vyjměte veškerá média.

2.

Vložte média. Horní okraj musí směřovat do zařízení a strana, na kterou se má tisknout, má být
otočena nahoru.

3.

Vodící lišty média nastavte podle délky a šířky média.

4.

V ovladačích tiskárny pro systém Windows zvolte na kartě Papír nebo Papír a kvalita
z rozevíracího seznamu Typ: požadovaný typ média .

V ovladačích tiskárny pro systém Macintosh zvolte na kartě Papír a kvalita nebo Papír (v
některých ovladačích pro Macintosh karta Typ papíru a kvalita) požadovaný typ média.

5.

Vytiskněte dokument.

60

Kapitola 5 Tisk

CSWW