HP LaserJet 3055 All in One Printer - Silný papír

background image

Silný papír

Z libovolného zásobníku lze tisknout na nejsilnější média, jejichž gramáž nepřesahuje 105 g/m

2

(dokumentový papír).

Pro kartón používejte zásobník 1 (135 g/m

2

až 216 g/m

2

).

V aplikaci nebo v ovladači tiskárny vyberte jako typ média Silný (106 g/m

2

až 163 g/m

2

) nebo

Kartón (135 g/m

2

až 216 g/m

2

), nebo tiskněte ze zásobníku, který je konfigurován pro silný papír.

Je důležité obnovit po tisku úlohy původní nastavení zařízení, protože toto nastavení ovlivní
všechny tiskové úlohy.

UPOZORNĚNÍ

Použití papíru těžšího než je doporučená gramáž ve specifikaci médií pro toto

zařízení může způsobit chybné zavádění, uvíznutí, snížení kvality tisku a nadměrné mechanické
opotřebení zařízení. Lze však používat některá silnější média, jako například HP Cover Stock.