HP LaserJet 3055 All in One Printer - Vytváření a používání předvoleb v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4

background image

Vytváření a používání předvoleb v systémech Mac OS X V10.3 a Mac OS X V10.4

Tisk titulní stránky (Macintosh)

Tisk více stránek na jeden list papíru (Macintosh)

Tisk na obě strany (Macintosh)

Poznámka

Nastavení v ovladači tiskárny a softwarovém programu zpravidla přepíše nastavení

ovládacího panelu. Nastavení softwarového programu zpravidla přepíše nastavení ovladače
tiskárny.

Vytváření a používání předvoleb v systémech Mac OS X V10.3 a Mac

OS X V10.4

Pomocí předvoleb můžete uložit aktuální nastavení ovladače pro opakované použití. V předvolbě je
například možné uložit orientaci stránky, funkci tisku na obě strany papíru a nastavení typu papíru.

Vytvoření předvolby

1.

Otevřete ovladač tiskárny (viz

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Vyberte nastavení tisku, které chcete použít.

3.

V poli Presets (Předvolby) klepněte na tlačítko Save As... (Uložit jako) a zadejte název předvolby
(například Čtvrtletní zpráva nebo Stav projektu).

4.

Klepněte na tlačítko OK.

Používání předvoleb

1.

Otevřete ovladač tiskárny (viz

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

V nabídce Presets (Předvolby) vyberte předvolbu, kterou chcete použít.

Poznámka

Chcete-li obnovit výchozí nastavení ovladače tiskárny, vyberte v rozevírací nabídce

Presets (Předvolby)příkaz Standard (Standardní).

54

Kapitola 5 Tisk

CSWW