HP LaserJet 3055 All in One Printer - Tisk více stránek na jeden list papíru (Macintosh)

background image

Tisk více stránek na jeden list papíru (Macintosh)

Na jeden list papíru lze vytisknout více stránek. Tato funkce snižuje náklady na tisk stránek konceptu.

Tisk více stránek na jeden list papíru

1.

Otevřete ovladač tiskárny (viz

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

2.

Klepněte na rozevírací nabídku Layout (Rozložení).

3.

Vedle položky Pages per Sheet (Počet stránek na list) vyberte počet stránek, který chcete na
jednotlivých listech vytisknout (1, 2, 4, 6, 9 nebo 16).

4.

Pokud je počet stránek vyšší než 1, vyberte vedle položky Layout Direction (Směr rozložení)
pořadí a umístění stránek na listu.

5.

Vedle možnosti Borders (Okraje) vyberte typ okrajů, které se mají kolem jednotlivých stránek listu
vytisknout.

CSWW

Používání funkcí v ovladači tiskárny v systému Macintosh

55