HP LaserJet 3055 All in One Printer - Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

background image

Automatický tisk na obě strany (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom)

1.

Vložte do jednoho ze zásobníků dostatek papíru pro danou tiskovou úlohu. Pokud vkládáte
speciální papír, například papír s hlavičkou dopisu, vložte jej některým z následujících způsobů.

Do zásobníku 1 vložte hlavičkový lícem nahoru a dolním okrajem směrem do zařízení.

Používáte-li kterýkoli jiný zásobník, vložte hlavičkový papír přední stranou dolů a horním
okrajem dozadu do zásobníku.

UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte papír s vyšší gramáží než 105 g/m

2

. Mohlo by dojít k jeho

uvíznutí.

2.

Otevřete ovladač tiskárny (viz

Získání přístupu k ovladačům tiskárny

).

3.

Otevřete rozevírací nabídku Layout (Rozložení).

4.

Vedle položky Two Sided Printing (Tisk po obou stranách) vyberte možnost Long-Edge
Binding
(Vázání na dlouhém okraji) nebo Short-Edge Binding (Vázání na krátkém okraji).

5.

Klepněte na tlačítko Print (Tisk).