HP LaserJet 3055 All in One Printer - Papír

background image

Papír

Nejlepších výsledků dosáhnete při použití běžného papíru s gramáží 80-g/m

2

. Dbejte na to, aby měl

papír dobrou kvalitu a nebyl naříznutý, poškrábaný, potrhaný, neobsahoval hrbolky, skvrny, uvolněné
částice, prach, díry, nebyl zkrabatělý a neměl zvlněné nebo ohnuté okraje.

Pokud si nejste jisti, jaký typ papíru zakládáte (např. bankovní nebo recyklovaný), zkontrolujte štítek na
balíku papíru.

Některé papíry negativně ovlivňují kvalitu tisku, mohou uvíznout nebo poškodit zařízení.

Tabulka 3-1

Použití papíru

Příznak

Problém s papírem

Řešení

Nízká kvalita tisku nebo přilnavost toneru

Problémy s podáváním papíru

Příliš vlhké, příliš drsné, příliš hladké
nebo reliéfní

Zkuste použít jiný druh papíru s hladkostí
mezi 100 a 250 Sheffield a s obsahem
vlhkosti 4 až 6 %.

Zkontrolujte, zda byl na zařízení vybrán
správný typ média.

Nepotištěná místa, uvíznutí nebo zvlnění
papíru

Nevhodné skladování

Skladujte papír na plocho v obalu
odolném proti vlhkosti.

Šedě stínované pozadí

Patrně příliš těžký

Použijte lehčí papír.

Nadměrné zvlnění

Problémy s podáváním papíru

Příliš vlhké, špatný směr vláken nebo
příliš krátká vlákna

Použijte papír s podélnými vlákny.

Použijte přímou výstupní dráhu papíru
(pouze HP LaserJet 3390/3392 vše v
jednom).

Zkontrolujte, zda byl na zařízení vybrán
správný typ média.

Uvíznutí v zařízení nebo jeho poškození Výřezy nebo perforace

Nepoužívejte papír s výseky nebo
perforací.

Problémy s podáváním papíru

Kostrbaté okraje

Používejte papír dobré kvality.

Poznámka

Zařízení používá teplo a tlak k fixaci toneru do papíru. Zkontrolujte, zda barevný

papír nebo předtištěné formuláře obsahují inkousty, které jsou kompatibilní s fixační teplotou
200 °C po dobu 0,1sekundy.

Nepoužívejte hlavičkový papír, který je potištěn nízkoteplotní barvou, jako jsou inkousty
používané některými druhy termografie.

Nepoužívejte vyvýšené hlavičkové papíry.

Nepoužívejte průhledné fólie určené pro inkoustové tiskárny nebo pro nízkoteplotní tiskárny.
Používejte jen fólie, které jsou určeny pro použití v tiskárnách HP LaserJet.

26

Kapitola 3 Technické údaje médií

CSWW