HP LaserJet 3055 All in One Printer - Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

background image

Hlavičkový papír a předtištěné formuláře

Hlavičkový papír je papír premium, který často obsahuje vodoznaky, někdy obsahuje vlněnou vlákninu
a vyskytuje se v široké paletě barev a úprav spolu s vhodnými obálkami. Předtištěné formuláře mohou
být provedeny na mnoha typech papíru od recyklovaných až po papíry premium.

Mnoho výrobců nyní nabízí tyto druhy papíru s optimalizovanými vlastnostmi pro laserový tisk a inzerují
tyto papíry jako kompatibilní s laserovými tiskárny nebo jako vhodné pro laserový tisk. Některé hrubší
povrchy, například mačkaný či žebrovaný papír nebo plátno, mohou pro řádnou adhezi toneru vyžadovat
použití speciálního režimu fixační jednotky.

Poznámka

Při tisku na laserových tiskárnách je běžná určitá odchylka mezi více tištěnými

stranami. Tato odchylka se neprojeví při tisku na obyčejný papír. Odchylka je však zřetelná při
tisku na předtištěné formuláře, protože stránka již obsahuje políčka a čáry.

Abyste předešli problémům při použití předtištěných formulářů, reliéfního papíru a hlavičkového papíru,
dbejte následujících pokynů:

Nepoužívejte papíry potištěné nízkoteplotní barvou (jako jsou inkousty používané některými druhy
termografie).

Použijte předtištěné formuláře a hlavičkové papíry vytištěné offsetovou litografií nebo z rytin.

Používejte formuláře vyrobené za použití teplotně odolných inkoustů, které se nebudou rozpouštět,
odpařovat nebo uvolňovat emise při zahřátí na teplotu 200 °C po dobu 0,1 sekundy. Oxidační a
olejové inkousty typicky tyto požadavky splňují.

Při použití předtištěných formulářů neměňte obsah vlhkosti papíru a nepoužívejte materiály, které
mění manipulační nebo elektrostatické vlastnosti papíru. Skladujte formuláře v obalu odolném proti
změnám vlhkosti.

Nepoužívejte předtištěné formuláře s povrchovou úpravou nebo na potahovaném papíru.

Nepoužívejte silně reliéfní nebo vyvýšené hlavičkové papíry.

Nepoužívejte papíry se silnou texturou.

Nepoužívejte tiskové prášky ani jiné materiály, které zabraňují slepování formulářů k sobě.

30

Kapitola 3 Technické údaje médií

CSWW