HP LaserJet 3055 All in One Printer - Průvodce použitím médií

background image

Průvodce použitím médií

Následující části obsahují pokyny pro tisk na průhledné fólie, obálky a jiná speciální média. Uvedené
pokyny a specifikace by vám měly pomoci při výběru média pro optimalizaci kvality tisku a pro
vyvarování se použití médií, která mohou uvíznout v zařízení nebo dokonce zařízení poškodit.