HP LaserJet 3055 All in One Printer - Obecné pokyny

background image

Obecné pokyny

Některá média mohou vyhovovat všem zásadám v této příručce, a přesto výsledky nemusejí být
uspokojivé. Příčinou problému může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti
nebo jiné proměnné, na něž nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

Před nákupem většího množství tiskového média proveďte vždy zkušební tisk a zkontrolujte, zda papír
splňuje všechny požadavky specifikované v této uživatelské příručce a v příručce HP LaserJet Printer
Family Print Media Guide
(Příručka pro výběr tiskových médií tiskáren HP LaserJet), kterou naleznete
na adrese

www.hp.com/support/ljpaperguide

. Informace o objednání viz

Příslušenství a informace o

objednání

.

UPOZORNĚNÍ

Používání média, které nevyhovuje specifikacím HP, může způsobit problémy

se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou opravu se nevztahuje záruka nebo
servisní smlouvy společnosti Hewlett-Packard.

V zařízení lze použít různé druhy médií, například běžný papír (včetně papíru se 100% obsahem
recyklovaných složek), obálky, štítky, fólie, lesklý papír LaserJet, papír HP LaserJet Tough paper a papír
vlastního formátu. Vlastnosti jako gramáž, složení, hrubost a obsah vlhkosti jsou důležité faktory, které
ovlivňují výkon zařízení a výstupní kvalitu. Médium, které nevyhovuje zásadám uvedeným v této
příručce, může způsobit následující problémy:

nízká kvalita tisku,

častější uvíznutí papíru,

předčasné opotřebení zařízení vyžadující opravu.