HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výměna jednotky podávacího válce a přítlačného ramena automatického podavače dokumentů (HP LaserJet

background image

Výměna jednotky podávacího válce a přítlačného ramena automatického podavače

dokumentů (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

299

background image

3.

Zvedněte přítlačnou pružinu z úchytu na přítlačném ramenu.

UPOZORNĚNÍ

V průběhu celé této procedury dávejte pozor, abyste přítlačnou pružinu

neztratili.

4.

Otočte přítlačné rameno.

5.

Zvedněte rameno a posuňte jej směrem k přední části zařízení, aby se odpojily převody ramena.
Pak zvedněte rameno ze zařízení.

300

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW

background image

6.

Nové rameno vložte do zařízení převodem dopředu a pak rameno sklopte na místo.

7.

Znovu připojte přítlačnou pružinu.

8.

Zavřete kryt automatického podavače.

CSWW

Výměna jednotky podávacího válce a přítlačného ramena automatického podavače

dokumentů (HP LaserJet 3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

301

background image

9.

Zapojte napájecí kabel a zařízení zapněte.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

Poznámka

Dochází-li v podavači i nadále k uvíznutí, kontaktujte místního autorizovaného

poskytovatele služeb HP. Další informace naleznete v části

Středisko služeb zákazníkům

společnosti HP

.

302

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW