HP LaserJet 3055 All in One Printer - Výměna automatického podavače dokumentů na zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom

background image

Výměna automatického podavače dokumentů na zařízení HP LaserJet 3390/3392 vše v

jednom

297

background image

4.

Odklopte závěsy na novém podavači ADF.

5.

Závěsy nového podavače vložte tak, aby byly lehce nakloněné dopředu, a pak podavač zatlačte
přímo dolů do zařízení.

6.

Konektor zasuňte tak, že ho zatlačíte dolů až zaklapne na místo.

298

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW

background image

Výměna jednotky podávacího válce a přítlačného ramena

automatického podavače dokumentů (HP LaserJet

3052/3055/3390/3392 vše v jednom)

Výměna jednotky podávacího válce podavače a přítlačného ramena

Pokud u automatického podavače dokumentů dochází k potížím s podáváním dokumentů, můžete
vyměnit jednotku podávacího válce a přítlačné rameno podavače. Informace o objednání tohoto
příslušenství naleznete na adrese

Příslušenství a informace o objednání

.

1.

Vypněte zařízení a odpojte napájecí kabel.

HP LaserJet 3052/3055

HP LaserJet 3390/3392

2.

Otevřete kryt automatického podavače.

CSWW