HP LaserJet 3055 All in One Printer - Horká linka pro podvody

background image

Horká linka pro podvody

Horkou linku HP pro podvody volejte v případě, že zařízení nebo software HP ToolboxFX hlásí, že
tisková kazeta není vyrobena společností HP, a vy jste byli přesvědčeni o pravosti tohoto spotřebního
materiálu. Společnost HP vám pomůže určit, zda je výrobek originální, a podnikne kroky vedoucí k
vyřešení problému.

Tisková kazeta nemusí být pravá (od společnosti HP), pokud si všimnete následujících skutečností:

S tiskovou kazetou máte velké množství problémů.

Kazeta nevypadá jako obvykle (například se liší vytahovací poutko nebo obal).

V USA volejte zdarma: 1-877-219-3183.

Mimo USA můžete volat na účet volaného. Vytočte operátora a požádejte, aby hovor byl účtován na
číslo: 1-770-263-4745. Pokud nemluvíte anglicky, pomůže vám zaměstnanec horké linky HP pro
podvody, který hovoří vaším jazykem. Případně pokud není k dispozici nikdo hovořící vaším jazykem,
přibližně jednu minutu po zahájení hovoru se připojí telefonní tlumočník. Telefonní tlumočník je služba,
která umožní překlad mezi zaměstnancem horké linky HP pro podvody a vámi.

286

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW