HP LaserJet 3055 All in One Printer - Konfigurační stránka

background image

Konfigurační stránka

Konfigurační stránka uvádí aktuální nastavení a vlastnosti zařízení. Konfigurační stránku lze vytisknout
ze zařízení nebo z panelu HP ToolboxFX. Chcete-li vytisknout konfigurační stránku ze zařízení,
postupujte podle následujících pokynů.

1.

Na ovládacím panelu zařízení stiskněte tlačítko

Nabídka

.

2.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestavy a pak stiskněte tlačítko .

3.

Pomocí tlačítek

<

a

>

přejděte na možnost Sestava konfigurace a pak stiskněte tlačítko .

268

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW

background image

1.

Informace o výrobku. Tato část obsahuje základní informace o zařízení, například název výrobku
a sériové číslo.

2.

Paměť. V této části jsou uvedeny informace o paměti, například celková velikost nainstalované
paměti.

3.

Nastavení papíru. V této části jsou uvedeny informace o typu médií pro jednotlivé zásobníky a o
nastavení typu pro všechna zařízením podporovaná média.

4.

Nastavení kopírování. Tato část uvádí výchozí nastavení zařízení v režimu kopírování.

5.

Nastavení výrobku. V této části jsou uvedeny informace nashromážděné během instalace
softwaru, včetně jazyka a názvu společnosti.

6.

Nainstalované jazyky tiskárny a možnosti. V této části naleznete informace o nainstalovaných
doplňcích, například o paměťovém modulu DIMM.

7.

Nastavení tisku. V této části jsou uvedeny informace o nastaveních zařízení, která se konfigurují
v ovladači tiskárny nebo v softwaru HP ToolboxFX.

8.

Protokol stavu. V této části naleznete informace o chybách zařízení.

Vytiskne se také druhá stránka. Na této stránce poskytuje část Nastavení faxu podrobné informace o
nastavení faxu v zařízení vše v jednom.

CSWW

Informační stránky

269