HP LaserJet 3055 All in One Printer - Zobrazení panelu HP ToolboxFX

background image

Zobrazení panelu HP ToolboxFX

Otevřete panel HP ToolboxFX jedním z následujících způsobů:

Na ploše nebo v pravé části hlavního panelu operačního systému Windows poklepejte na ikonu
HP ToolboxFX.

V nabídce Start systému Windows klepněte na příkaz Programy (nebo Všechny programy v
systému Windows XP), klepněte na položku HP, dále HP LaserJet 3050/3052/3055/3390/3392
vše v jednom
a pak klepněte na možnost HP ToolboxFX.

Panel HP ToolboxFX obsahuje následující části:

Stav

Upozornění

Fax

Nápověda

Nastavení systému

Tisková nastavení

Nastavení sítě

272

Kapitola 12 Správa a údržba zařízení

CSWW