HP LaserJet 3055 All in One Printer - Upozornění

background image

Upozornění

Karta Upozornění na panelu HP ToolboxFX obsahuje odkazy na následující hlavní stránky:

Nastavit upozornění o stavu (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom). Nastavuje zařízení tak, aby
uživateli odesílalo automaticky otevíraná upozornění pro určité události, například nízké hladiny
tonerů.

Nastavit e-mailová upozornění (HP LaserJet 3390/3392 vše v jednom). Nastavuje zařízení tak,
aby uživateli odesílalo e-mailové zprávy s upozorněními pro určité události, například nízké hladiny
tonerů.